Dầu Trừ Mối M – 4: Thuốc Trừ Mối Hiệu Quả Và An Toàn

65000

Dùng chổi quét hoặc bình phun cầm tay để quét hoặc phun trực tiếp lên bề mặt gỗ, cây, bàn, ghế, giường, tủ hoặc cột nhà, kèo, mái nhà… Mỗi 1 lít dầu trừ mối thì quét hoặc phun lên từ 4 – 8m³ gỗ

Sau khi xử lý dầu trừ mối M-4, cần đợi từ 3 đến 7 ngày mới đánh vecni hoặc sơn

Dùng dầu trừ mối M-4 để phòng chống mối xâm nhập vào trong công trình bằng cách phun vào chân tường hoặc chân tường gỗ, hàng rào từ mặt đất lên 20 cm tạo hàng rào phòng chống mối1. Đây là cách tạo ra một môi trường không thuận lợi cho loài mối gỗ ẩm xâm nhập. Đây là đề phòng mối đất tấn công các đồ vật bằng gỗ1.

Call Now ButtonBẤM GỌI NGAY : 0833.122.122